Výstavba rodinných domů "na klíč"

Výstavba rodinných domů "na klíč"

Výstavbu rodinných domů provádíme v nejvyšší možné kvalitě dle možností investora. Cena, která Vám bude od nás nabídnuta bude finální a podložená položkovým rozpočtem. Ten se beze změny vyvolané investorem nebude měnit po celou dobu výstavby. Dům jsme Vám schopni postavit od A do Z a to znamená i včetně venkovních zpevněných ploch z betonových dlažeb, retenční nádrže, odvodnění, oplocení, vjezdových vrat a vstupní branky.